สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 จัดประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัด

นายเรวัต โพธิ์เรียง ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารพร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด  ในวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 15 .00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 และประชุมผ่านระบบ Vdo Conference  เพื่อติดตามงาน นโยบายกระทรวงคมนาคม ข้อสั่งการของผู้บริหารกรมเจ้าท่า กำกับการปฏิบัติงานในพื้นที่ ดังนี้

1.การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย การจัดเตรียมตวามพร้อม คน รถ เรือ การติดตามสถานการณ์ การออกประกาศชาวเรือ

2.มาตรความปลอดภัยทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

3.ตัวชี้วัด รอบ 1/2566

4.การจัดทำมาตรการความโปร่งใส

5.การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

6.การดำเนินการตาม พรบ.การปฎิบัติราชการทางอิเลคทรอลิกส์ 2565

7. การจัดทำงบประมาณ ปี 2567

8.การลงข้อมูลสิ่งล่วงล้ำลำน้ำในระบบ GIS.

9.ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่:29 ธันวาคม 2565

เข้าชม:

Post View : 52

ข้อมูลโดย: adminmarineoffice4

แกลเลอรี่