สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 จัดประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัด

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 จัดประชุมผู้บริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 และ ประชุมผ่านระบบ VDO CONFERENCE โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

1.การจัดกิจกรรมวันสถาปนากรมเจ้าท่า 163 ปี วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565

2.การจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

3.การจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 900,000 ตัว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น สถานที่จังหวัดปัตตานี

4.การเตรียมบริหารจัดการงบประมาณปี 2566

5.การเตรียมสำรวจสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ลงในระบบ GIS

6.การปรับเกณฑ์ตัวชี้วัด.

7.การต่ออายุใบสำคัญรับรองการตรวจเรือ และใบอนุญาตใช้เรือให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2565

8.การดูแลความปลอดภัยทางน้ำ ช่วงวันหยุดต่อเนื่อง 28- 31 สิงหาคม 2565  การถ่ายภาพรายงานกิจกรรม การแต่งกายของเจ้าหน้าที่ การรายงานขัอมูลจำนวนเที่ยวเรือ จำนวนผู้โดยสารลงในระบบ

9.การติดตามสถานการณ์สภาพอากาศ คลื่นลมและฝนในพื้นที่

วันที่:22 กรกฎาคม 2565

เข้าชม:

Post View : 79

ข้อมูลโดย: adminmarineoffice4

แกลเลอรี่