สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 ดำเนินงานขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 ได้ดำเนินการจัดพิธีมอบเกียรติบัตร ให้แก่บุคคลและหน่วยงาน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์คุณธรรมของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นายเรวัต โพธิ์เรียง ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธี

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 จึงได้มอบหมายให้ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา เป็นผู้แทนมอบเกียรติบัตรให้ให้บุคคลดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกในแต่ละกิจกรรม ดังนี้

– บุคคล/หน่วยงานดีเด่น ด้านการแต่งกายด้วยผ้าไทย

– บุคคล/หน่วยงานดีเด่น ด้านความพอเพียง กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว

– บุคคลหน่วยดีเด่น ด้านจิตอาสาการเข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์

– บุคคลหน่วยดีเด่น ด้านความโปร่งใส

ทั้งนี้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 ได้ให้โอวาทแก่บุคลากรในสังกัด ขอให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจ มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเพื่อให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบต่อไป

วันที่:18 พฤษภาคม 2565

เข้าชม:

Post View : 61

ข้อมูลโดย: adminmarineoffice4

แกลเลอรี่