สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 จัดประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัด

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565.   สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 ได้จัดประชุมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด    ณ ห้องประชุมสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 และ ระบบ VDO CONFERENCE    ซึ่งมีวาระการประชุม ดังนี้

1.การเตรียมจัดทำตัวชี้วัด      รอบที่ 2/2565

2.ความคืบหน้าการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565  พร้อมมอบประกาศนียบัตร ให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่

3.ติดตามข้อสั่งการของผู้บริหารกรมเจ้าท่า

3.1 การตรวจเรือประมงที่ล็อกอยู่ในพื้นที่ การปลดล็อกเรือ และการจัดทำรายงาน

3.2 การรายงานและการตรวจสอบอู่เรือ/คานเรือ และเรือที่ขึ้นซ่อมหรือจอดในอู่เรือ คานเรือ

3.3 การจัดเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเรือในพื้นที่ และการแจ้งรายงานเรือเข้า – ออก

3.4 การประชาสัมพันธ์แจ้งให้เจ้าของผู้ครอบครองเรือที่ยังไม่ได้ทำการจดทะเบียนรับใบอนุญาตใช้เรือ และเรือที่ใบอนุญาตใช้เรือหมดอายุ รวมทั้งประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือ ให้มาดำเนินการ รวมทั้งการอำนวยความสะดวกการให้บริการออกหน่วยเคลื่อนที่ตามความเหมาะสม                                                                                                                                                                                      3.5 การทำรายงานปริมาณิการขนส่งสินค้าทางน้ำภายในประเทศ

3.6 การติดตั้งกล้อง cctv และการเชื่อมต่อกล้องมายัง จภ.สาขา และ ศูนย์ ศปก.จท.

3.7 การตรวจสอบท่าเรือและเรือที่ขนถ่ายปิโตรเลียม สารเคมี และสิ่งของที่อาจเป็นอันตราย

3.8 การตรวจสอบเรื้องร้องเรียน การรายงาน การจัดทำร่างหนังสือรายงานกระทรวง และผู้ร้องเรียน

3.9 การอำนวยความสะดวก การให้บริการ ตามระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนและมาตรการความโปร่งใส

3.10 การจัดทำมาตรการความปลอดภัยทางน้ำ และมาตรการการตรวจคัดกรองโควิค 19 ตามนโยบายการเปิดประเทศ  1 พฤษภาคม 2565 ให้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา รายงานสรุปมาตรการความปลอดภัยดังกล่าว รวมทั้งสรุปผลการปฎิบัติงานที่ผ่านมาปัญหา อุปสรรค  สาขาละ 5 นาที

วันที่:18 พฤษภาคม 2565

เข้าชม:

Post View : 43

ข้อมูลโดย: adminmarineoffice4

แกลเลอรี่