สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 จัดประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัด

วันที่ 5 เมษายน 2565  ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร ในสังกัดสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 และเจ้าพนักงานตรวจท่า เจ้าพนักงานตรวจเรือ   ณ ห้องประชุมสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4  ผ่าน ระบบVDO CONFERENCE ซึ่งมีวาระการประชุม ดังนี้

  1. การเตรียมจัดทำตัวชี้วัด รอบที่ 2/65
  2. ความคืบหน้าการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565
  3. การตรวจเรือประมงที่ล็อกอยู่ในพื้นที่ การปลดล็อกเรือ และการจัดทำรายงาน
  4. การรายงานและการตรวจสอบอู่เรือ/คานเรือ และเรือที่ขึ้นซ่อมหรือจอดในอู่เรือ คานเรือ
  5. การจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรือในพื้นที่ และการแจ้งรายงานเรือเข้า – ออก
  6. การประชาสัมพันธ์แจ้งให้เจ้าของผู้ครอบครองเรือท่ียังไม่ได้ทำการจดทะเบียนรับใบอนุญาตใช้เรือ และเรือที่ใบอนุญาตใช้เรือหมดอายุ รวมทั้งประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือ ให้มาดำเนินการ รวมทั้งการอำนวยความสะดวกการให้บริการออกหน่วยเคลื่อนที่ตามความเหมาะสม
  7. การทำรายงานปริมาณิการขนส่งสินค้าทางน้ำภายในประเทศ
  8. การติดตั้งกล้อง cctv และการเชื่อมต่อกล้องมายัง จภ.สาขา และ ศูนย์ ศปก.จท.
  9. การตรวจสอบท่าเรือและเรือที่ขนถ่ายปิโตรเลียม สารเคมี และสิ่งของที่อาจเป็นอันตราย

10.การตรวจสอบเรื้องร้องเรียน การรายงาน การจัดทำร่างหนังสือรายงานกระทรวง และผู้ร้องเรียน

  1. การอำนวยความสะดวก การให้บริการ ตามระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนและ

มาตรการความโปร่งใส

12.การจัดทำมาตรการความปลอดภัยทางน้ำ และมาตรการป้องกัน การตรวจคัดกรอง โควิค-19  ช่วง

เทศกาลสงกรานต์ 2565      โดยให้ จภ.สาขา รายงานสรุปมาตรการความปลอดภัยดังกล่าว รวมทั้งสรุปผล

การปฎิบัติงานที่ผ่านมา ปัญหา อุปสรรค  สาขาละ 5 นาที

วันที่:08 เมษายน 2565

เข้าชม:

Post View : 74

ข้อมูลโดย: adminmarineoffice4

แกลเลอรี่