สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 จัดประชุมผู้บริหารในสังกัด

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 จัดประชุมผู้บริหาร ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น ห้องประชุม สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

 1. การติดตามตัวชี้วัด รอบที่ 1/65
 2. การตรวจเรือประมงที่ล็อกอยู่ในพื้นที่ การปลดล็อกเรือ และการจัดทำรายงาน
 3. การรายงานและการตรวจสอบอู่เรือ/คานเรือ และเรือที่ขึ้นซ่อมหรือจอดในอู่เรือ คานเรือ
 4.  การจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรือในพื้นที่ และการแจ้งรายงานเรือเข้า -ออก
 5.  การประชาสัมพันธ์แจ้งให้เจ้าของผู้ครอบครองเรือที่ยังไม่ได้ทำการจดทะเบียนรับใบอนุญาตใช้เรือ และเรือที่ใบอนุญาตใช้เรือหมดอายุ รวมทั้งประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือ ให้มาดำเนินการ รวมทั้งการอำนวยความสะดวกการให้บริการออกหน่วยเคลื่อนที่ตามความเหมาะสม
 6.  การขอใบประมงพาณิชย์รอบปี 65-66 และการต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือ
 7. การดำเนินการกับเรือประมงพื้นบ้านที่ไม่มีทะเบียน ที่เข้ารับการตรวจและจัดทำอัตลักษณ์เรือแล้วแต่ไม่มายื่นขอจดทะเบียนเรือ
 8. การดำเนินการกับเรือประมงพื้นบ้านที่มีทะเบียนแต่ไม่เข้ารับการตรวจสอบและจัดทำอัตลักษณ์
 9. การทำรายงานปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้ำภายในประเทศ
 10. การติดตั้งกล้อง cctv และการชื่อมต่อกล้องมายัง จภ.สาขา และ ศูนย์ ศปก.จท.
 11. การจัดทำรายงาน สิ่งล่วงล้ำลำน้ำ/การลงข้อมูลในระบบภูมิสารสนเทศสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำ /ออกตรวจ สิ่งล่วงล้ำลำน้ำที่ยังไม่มีใบอนุญาต/หรือที่ใช้ผิดวัตถุประสงค์
 12.  การตรวจสอบเรื้องร้องเรียน การรายงาน การจัดทำร่างหนังสือรายงานกระทรวง และผู้ร้องเรียน
 13. การอำนวยความสะดวก การให้บริการ ตามระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนและมาตรการความโปร่งใส

วันที่:14 กุมภาพันธ์ 2565

เข้าชม:

Post View : 73

ข้อมูลโดย: adminmarineoffice4

แกลเลอรี่