ตรวจสอบพื้นที่การกัดเซาะชายฝั่งทะเลร่วมกับกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่งและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างเป็นระบบ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นายสมพงษ์ จิรศิริเลิศ รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านปฏิบัติการ พร้อมนายเรวัต โพธิ์เรียง  ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 นายสมเจน รักขประเสริฐ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช  นายอนันต์ แก้ววิเชียร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 4  นางจุฑามาศ อัชกุล วิศวะกรโยธาชำนาญการ นางสาวพิมพ์ภัทรา  วิชัยกุล พร้อมด้วยประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการ แก้ไขปัญหาคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่ง และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างเป็นระบบ พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรวจสภาพพื้นที่และแนวทางแก้ไขปัญหาคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่งและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างเป็นระบบ บริเวณชายหาดบ้านสตน บ้านหน้าศาล อำเภอหัวไทร ,ชายหาดแหลมตะลุมพุก ตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อรับทราบข้อมูลจากพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ ขณะนี้มีสองหน่วยงานหลัก กรมเจ้าท่า และกรมโยธาธิการ มาดำเนินการจัดทำโครงการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง กรรมาธิการฯ ได้รับฟังบรรยายสรุปและจะนำข้อมูลที่ได้รับ รวมทั้งข้อมูลความต้องการของชาวบ้านในพื้นที่ไปใช้แก้ไขปัญหาต่อไป

วันที่:06 ธันวาคม 2564

เข้าชม:

Post View : 77

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

แกลเลอรี่