ตรวจสอบพื้นที่การกัดเซาะชายฝั่งทะเลร่วมกับกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่งและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างเป็นระบบ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นายสมพงษ์ จิรศิริเลิศ รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านปฏิบัติการ พร้อมนายเรวัต โพธิ์เรียง  ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 ,นายสมเจน  รักขประเสริฐ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช นายอนันต์ แก้ววิเชียร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 4   นางจุฑามาศ อัชกุล วิศวกรโยธาชำนาญการ ส.ส พิมพ์ภัทรา  วิชัยกุล ประธานกรรมธิการฯ และคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่ง และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างเป็นระบบสภาผู้แทนราษฎร ตรวจสภาพพื้นที่และรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปัญหาคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่งและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างเป็นระบบ  ณ อบต.ทุ่งปรัง อ.สิชล ,  หาดเทพา ต.ทุ่งปรัง อ.สิชลหาดบางสาร ต.กลาย อ.ท่าศาลา ,ศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูม้าและประมงชายฝั่ง  ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เพื่อรับทราบข้อมูลจากพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ เพื่อนำมาพิจารณาดำเนินการจัดทำโครงการที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาร่องน้ำตื้นเขิน และการกัดเซาะชายฝั่ง

วันที่:06 ธันวาคม 2564

เข้าชม:

Post View : 90

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

แกลเลอรี่