ยกเลิกการเรียกขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน

วันที่:15 ตุลาคม 2564

เข้าชม:

Post View : 53

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin