ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ในสังกัด(06-08-2564)

ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ในสังกัด

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม  2564 นายเรวัต โพธิ์เรียง ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ผ่านระบบ Video Conference การประชุมในครั้งนี้เพื่อพิจารณา หารือข้อราชการและเพื่อติดตามการดำเนินงานดังนี้

1.การจัดงานวันสถาปนากรมเจ้าท่า  162 ปี วันที่ 5 สิงหาคม 2564                                 2.การจัดงานวันเกษียณอายุราชการของกรมเจ้าท่า ประจำปี 2564 (กำหนดจัดงานวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564)

3.การบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามคำสั่ง ศบค. คำสั่ง/ประกาศกรมเจ้าท่า และประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อประจำจังหวัด

4.ติดตามการติดตั้งและการเชื่อมต่อกล้อง cctv มายังสำนักงานเจ้าท่าสาขา และศูนย์ควบคุมส่วนกลาง การตรวจสอบการใช้งานประจำวัน การจัดตั้งกลุ่มไลน์นายท่าเรือ และการจัดทำรายงานประจำวัน

5.การเตรียมพร้อมและการติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่

6.การติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อม  120 วัน เปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว  และโครง Sumui Plus  Model

  1. การติดตามตรวจสอบและรายงานเรือล็อกประจำวัน

8.การตรวจท่าเรือของกรมเจ้าท่าที่ก่อสร้างในพื้นที่รับผิดชอบ และทำรายงานผลการตรวจสภาพท่าเรือ การใช้งาน สถิติเรือที่ใช้งาน

9.การติดตามข้อมูลตัวชี้วัด รอบ2 (เมษายน – 30 กันยายน 2564 )

วันที่:15 ตุลาคม 2564

เข้าชม:

Post View : 114

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

แกลเลอรี่