ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4

ถนนแหลมสนอ่อน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง

จังหวัดสงขลา 90000

โทรศัพท์ 0 7432 1193  โทรสาร 0 7432 1193

อีเมล์ : mdsongkhla@md.go.th

วันที่:15 ตุลาคม 2564

เข้าชม:

Post View : 327

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

แกลเลอรี่